top of page

Auschwitz-Birkenau

De naam Auschwitz is symbolisch geworden voor de vernietigings- en concentratiekampen van de nazi’s die op vele plaatsen in Europa verschenen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Miljoenen mensen, merendeels Joden maar ook personen die tot andere etnische minderheden behoorden, evenals politieke gevangen en homoseksuelen, zijn in dit soort kampen om het leven gekomen.

 

Naar Auschwitz  werden ongeveer 1,3 miljoen mensen gedeporteerd. Hiervan zijn er ongeveer 1,1 miljoen om het leven gekomen. Het grootste deel werd vergast.

 

Geschiedenis
 

Kampsectoren Birkenau

Een omschrijving van de sectoren van Birkenau die in de roman 'Het zal nooit voorbij zijn' voorkomen.

 

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Birkenau uit vier segmenten zou gaan bestaan. Deze segmenten werden onderverdeeld in sectoren (kampen).

Segment BI werd onderverdeeld in BIA en BIB. Segment BII werd onderverdeeld in 7 sectoren: BIIA t/m BIIG

Segment BIII is niet afgebouwd; de nadering van de frontlinies in 1944 brachten de bouw tot stilstand.

Het werk aan het vierde bouwsegment is nooit begonnen.

Vrouwen in het kamp

De eerste vrouwen werden in maart 1942 naar Auschwitz gestuurd. Aanvankelijk verbleven de vrouwen in een apart deel van Auschwitz I en in augustus 1942 werden ze overgebracht naar Birkenau, waar het vrouwenkamp werd gevestigd. Vrouwen werden ook samen met hun familie gevangengezet in het zogenaamde Theresienstadt-familiekamp (BIIB), in het Zigeunerlager (BIIE) en in de zogenaamde transitkampen (BIIC, BIII).

Kampleven

Op 1 oktober 1933 gaf Theodor Eicke instructies over de omgang van de SS'ers met de gevangenen. Eicke liet weten dat de gevangenen als vijanden van het Rijk gezien moesten worden en daarom ruw aangepakt dienden te worden. De SS'ers mochten niet op een menselijke manier met de gevangenen omgaan, want dit werd gezien als een zacht karakter of zelfs een gebrek aan karakter.

Vele jaren van indoctrinatie zorgden er uiteindelijk voor dat de SS'ers in staat waren om op onmenselijke en respectloze manier om te gaan met de gevangenen.

Herdenking

De uitroeiing van de Joden door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog was de grootste massale daad van genocide in de menselijke geschiedenis. Een vijfde van de bijna zes miljoen vermoorde Joden stierf in Auschwitz.

Zowel Auschwitz I als II staan op de Werelderfgoedlijst. In Auschwitz I is
een herdenkingsplaquette te zien en
in Birkenau een groot monument.

 

Yad Vashem is de officiële staatsinstelling van Israël voor het herdenken van de Joodse slachtoffers van de Holocaust en de redders van Joden.

bottom of page